MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25

natsu tanimoto
MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25  MdN 連載 PORTFOLIO NO.19〜NO.25 

    

MdN DESIGN&GRAPHIC 2015 FEBRUARY vol.250 → → → 2015 AUGUST vol.256

連載 PORTFOLIO


no.19 / Chord Design Studio
19_Chord_Design_Studio_yoshihiro_tsurugai.jpg


no.20 / YUSUKE TOMINAGA
20_YUSUKE_TOMINAGA.jpg


no.21 / TAKUMI SHIGA
21_TAKUMI_SHIGA.jpg


no.22 / YUMI DAN
22_YUMI_DAN.jpg


no.23 / TOSHITAKA SHINODA
23_TOSHITAKA_SHINODA.jpg


no.24 / THE ME
24_THE_ME_SHIGERU_SUZUKI_MEGU_SUZUKI.jpg


no.25 / JUN OSON
25_JUN_OSON.jpg


http://www.mdn.co.jp/di/MdN/

≪ 前の記事「TSUCHIYA KABAN CHIRISTMAS 2015」
「MdN 連載 Creator's workspace #18〜#最終回」次の記事 ≫